IX Konferencja

Konferencja uzyskała dofinansowanie z Komitetu Badań Naukowych ze środków na działalność wspomagającą badania w r. 2002.

Raport z konferencji

IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą, PTBH nt. „Biogenic Amines and related biologically active compounds” odbyła się w dniach 7-9 listopada 2002. Miejscem obrad było centrum konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi. Zarejestrowało się 46 aktywnych uczestników, w tym 11 gości z zagranicy. Byli wśród nich światowej sławy histaminolodzy, profesorowie: A. Yamatodani (Japonia), L. Tuomisto (Finlandia), M.Ennis (UK), R. Nosal (Słowacja), Schunack i Schlicker (Niemcy); specjalisci enzymolodzy- Tanaka (Japonia), Schwelberger (Austria), B. Mondovi, S. Beninati i A.Lentini (Włochy) Językiem konferencji był j. angielski.

Oficjalne otwarcie konferencji nastąpiło w czwartek 7 listopada o godz. 17.15. Włączało ono m.in. uroczyste nadanie tytułu i wręczenie dyplomu honorowego członka Polskiego Towarzystwa Badań Nad Histaminą, prof. Madeleine Ennis z Belfastu, piastującej obecnie funkcję Prezesa European Histamine Research Society. Godność honorowego członka PTBH przyznało Walne Zebranie Członków prof. M.Ennis za jej osiągnięcia w badaniach nad udziałem komórki tucznej i histaminy w etiopatogenezie schorzeń układu oddechowego oraz za sympatię do Polski i polskich uczonych, którym wielokrotnie i w różnych sytuacjach okazywała życzliwą pomoc.

Na program naukowy Konferencji złożyło się 11 wykładów i 13 komunikatów. Pierwszym był „wykład konferencyjny”, przedstawiony przez M. Ennis, pt ” Human Lung Mast Cells”, w którym autorka podsumowała wyniki wielostronnych badań własnych i innych nad komórką tuczną z płuc człowieka. Piątkowe obrady rozpoczęła sesja „Receptory Aminowe”, a w niej przedstawiono 2 obszerne wykłady z farmakologii receptorów histaminowych (Schunack, Schlicker) i 5 komunikatów, z których dwa dotyczyły adrenoreceptorów. Zebrani m.in. zapoznali się z nowymi selektywnymi ligandami poszczególnych podtypów receptorów, reprezentującymi nowe serie struktur imidazolowych i nieimidazolowych i ciekawymi wynikami prac wykonanych na modelu szczura odrdzenionego. Kolejna Sesja poświęcona była syntezie histaminy. Wprowadzeniem do niej był wykład dr Tanaki, dotyczący regulacji ekspresji dekarboksylazy histydynowej w komórce tucznej myszy. Kontynuacją były 2 komunikaty: o lokalizacji dekarboksylazy histydynowej i histaminy w komórkach gruczolu mlecznego oraz o syntezie histaminy w odpowiedzi na krioterapię. W sesji popołudniowej nt „Metabolizm amin i poliamin biogennych” zebrani wysłuchali 3 wykładów, które traktowały o inaktywacji histaminy (Schwelberger), roli oksydaz aminowych w regulacji komórkowych procesów wzrostu i różnicowania (Mondovi) oraz katabolicznym utlenianiu gamma-glutamylopoliamin, produktów wbudowania poliamin do białek (Beninati). Całości dopełniły 2 komunikaty; jeden dotyczył badań eksperymentalnych na modelu zwierzęcym, drugi- przedstawiał wyniki uzyskane na materiale klinicznym.

Wieczór spędzili uczestnicy konferencji w Filharmonii Łódzkiej. Młody, utalentowany skrzypek Jakub Jakowicz, z towarzyszącą mu orkiestrą symfoniczną pod dyrekcją M. Pijarowskiego, dostarczyli wszystkim niezapomnianych wrażeń i nadzwyczaj usatysfakcjonowali gości zagranicznych, którzy, jak przyznali, nie oczekiwali aż takich doznań i tak wysokiego poziomu gry.

W sobotę odbyły się dwie sesje. Przedstawiane i dyskutowane w tym dniu zagadnienia dotyczyły funkcji histaminy w ośrodkowym układzie nerwowym ( Histamina i OUN) oraz „Komórki tucznej i innych Komórek”. W ramach pierwszej, usłyszeliśmy obszerny wykład o powiązaniach mózgowej histaminy i epilepsji (Tuomisto) oraz o roli histaminy w regulacji łaknienia, czyli jak histamina wypełnia funkcję czynnika anorektycznego (Yamatodani). Dowiedzielismy się także, że mikrochipsy uzyte do stymulacji nerwu błędnego pomagają „zgubić masę”. W ramach drugiej, w bardzo interesującym wykładzie, dr Dastych przeniósł wszystkich w świat biologii molekularnej i przybliżył zebranym mechanizmy posttranskrypcyjne, regulujące ekspresję cytokin w komórce tucznej. W tej ostatniej sesji, poza komórką tuczną, przedmiotem doniesień były też komórki śródbłonka i leukocyty wielojądrzaste, a poruszane zagadnienia nawiązywały do problemów niezwykle istotnych w klinice człowieka jak np. regulacja tworzenia skrzepu, krążenia łożyskowego, generacji wolnych rodników.

Na zakończenie obrad odbyła się dyskusja podsumowująca, która m.in. wskazała współczesne tendencje w badaniach układu amin biogennych i pokrewnych komórkowych regulatorów, takich jak cytokiny.

Po obiedzie znaczna część uczestników (krajowi) wyjechała. Program socjalny przygotowany dla pozostających do niedzieli i poniedziałku (goście zagraniczni) włączał wizyty w rezydencji Księży Młyn, muzeum sztuki współczesnej, zwiedzanie Łodzi (Piotrkowska, Kościuszki, Gdańska) i pożegnalny wieczór.

Konferencja została bardzo dobrze oceniona. W opinii uczestników utrzymaniu dobrego poziomu światowego sprzyja obowiązujący język angielski. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w kolejnej konferencji, za dwa lata.

Prof. dr W. Agnieszka Fogel

IX Konferencja

Konferencja uzyskała dofinansowanie z Komitetu Badań Naukowych ze środków na działalność wspomagającą badania w r. 2002.

Raport z konferencji

IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą, PTBH nt. „Biogenic Amines and related biologically active compounds” odbyła się w dniach 7-9 listopada 2002. Miejscem obrad było centrum konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi. Zarejestrowało się 46 aktywnych uczestników, w tym 11 gości z zagranicy. Byli wśród nich światowej sławy histaminolodzy, profesorowie: A. Yamatodani (Japonia), L. Tuomisto (Finlandia), M.Ennis (UK), R. Nosal (Słowacja), Schunack i Schlicker (Niemcy); specjalisci enzymolodzy- Tanaka (Japonia), Schwelberger (Austria), B. Mondovi, S. Beninati i A.Lentini (Włochy) Językiem konferencji był j. angielski.

Oficjalne otwarcie konferencji nastąpiło w czwartek 7 listopada o godz. 17.15. Włączało ono m.in. uroczyste nadanie tytułu i wręczenie dyplomu honorowego członka Polskiego Towarzystwa Badań Nad Histaminą, prof. Madeleine Ennis z Belfastu, piastującej obecnie funkcję Prezesa European Histamine Research Society. Godność honorowego członka PTBH przyznało Walne Zebranie Członków prof. M.Ennis za jej osiągnięcia w badaniach nad udziałem komórki tucznej i histaminy w etiopatogenezie schorzeń układu oddechowego oraz za sympatię do Polski i polskich uczonych, którym wielokrotnie i w różnych sytuacjach okazywała życzliwą pomoc.

Na program naukowy Konferencji złożyło się 11 wykładów i 13 komunikatów. Pierwszym był „wykład konferencyjny”, przedstawiony przez M. Ennis, pt ” Human Lung Mast Cells”, w którym autorka podsumowała wyniki wielostronnych badań własnych i innych nad komórką tuczną z płuc człowieka. Piątkowe obrady rozpoczęła sesja „Receptory Aminowe”, a w niej przedstawiono 2 obszerne wykłady z farmakologii receptorów histaminowych (Schunack, Schlicker) i 5 komunikatów, z których dwa dotyczyły adrenoreceptorów. Zebrani m.in. zapoznali się z nowymi selektywnymi ligandami poszczególnych podtypów receptorów, reprezentującymi nowe serie struktur imidazolowych i nieimidazolowych i ciekawymi wynikami prac wykonanych na modelu szczura odrdzenionego. Kolejna Sesja poświęcona była syntezie histaminy. Wprowadzeniem do niej był wykład dr Tanaki, dotyczący regulacji ekspresji dekarboksylazy histydynowej w komórce tucznej myszy. Kontynuacją były 2 komunikaty: o lokalizacji dekarboksylazy histydynowej i histaminy w komórkach gruczolu mlecznego oraz o syntezie histaminy w odpowiedzi na krioterapię. W sesji popołudniowej nt „Metabolizm amin i poliamin biogennych” zebrani wysłuchali 3 wykładów, które traktowały o inaktywacji histaminy (Schwelberger), roli oksydaz aminowych w regulacji komórkowych procesów wzrostu i różnicowania (Mondovi) oraz katabolicznym utlenianiu gamma-glutamylopoliamin, produktów wbudowania poliamin do białek (Beninati). Całości dopełniły 2 komunikaty; jeden dotyczył badań eksperymentalnych na modelu zwierzęcym, drugi- przedstawiał wyniki uzyskane na materiale klinicznym.

Wieczór spędzili uczestnicy konferencji w Filharmonii Łódzkiej. Młody, utalentowany skrzypek Jakub Jakowicz, z towarzyszącą mu orkiestrą symfoniczną pod dyrekcją M. Pijarowskiego, dostarczyli wszystkim niezapomnianych wrażeń i nadzwyczaj usatysfakcjonowali gości zagranicznych, którzy, jak przyznali, nie oczekiwali aż takich doznań i tak wysokiego poziomu gry.

W sobotę odbyły się dwie sesje. Przedstawiane i dyskutowane w tym dniu zagadnienia dotyczyły funkcji histaminy w ośrodkowym układzie nerwowym ( Histamina i OUN) oraz „Komórki tucznej i innych Komórek”. W ramach pierwszej, usłyszeliśmy obszerny wykład o powiązaniach mózgowej histaminy i epilepsji (Tuomisto) oraz o roli histaminy w regulacji łaknienia, czyli jak histamina wypełnia funkcję czynnika anorektycznego (Yamatodani). Dowiedzielismy się także, że mikrochipsy uzyte do stymulacji nerwu błędnego pomagają „zgubić masę”. W ramach drugiej, w bardzo interesującym wykładzie, dr Dastych przeniósł wszystkich w świat biologii molekularnej i przybliżył zebranym mechanizmy posttranskrypcyjne, regulujące ekspresję cytokin w komórce tucznej. W tej ostatniej sesji, poza komórką tuczną, przedmiotem doniesień były też komórki śródbłonka i leukocyty wielojądrzaste, a poruszane zagadnienia nawiązywały do problemów niezwykle istotnych w klinice człowieka jak np. regulacja tworzenia skrzepu, krążenia łożyskowego, generacji wolnych rodników.

Na zakończenie obrad odbyła się dyskusja podsumowująca, która m.in. wskazała współczesne tendencje w badaniach układu amin biogennych i pokrewnych komórkowych regulatorów, takich jak cytokiny.

Po obiedzie znaczna część uczestników (krajowi) wyjechała. Program socjalny przygotowany dla pozostających do niedzieli i poniedziałku (goście zagraniczni) włączał wizyty w rezydencji Księży Młyn, muzeum sztuki współczesnej, zwiedzanie Łodzi (Piotrkowska, Kościuszki, Gdańska) i pożegnalny wieczór.

Konferencja została bardzo dobrze oceniona. W opinii uczestników utrzymaniu dobrego poziomu światowego sprzyja obowiązujący język angielski. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w kolejnej konferencji, za dwa lata.

Prof. dr W. Agnieszka Fogel