XIII Konferencja - plakat XIII Konferencja

Aminy biogenne i pokrewne związki o wysokiej aktywności biologicznej

Adobe Acrobat logo
Streszczenia wystąpień i program XIII konferencji

Raport z XIII konferencji

Termin i miejsce konferencji:

21-23 października 2010,
Hotel Ambasador Centrum, Al. Piłsudskiego 29, 90-307 Łódź

Język konferencji:

angielski

Obrady były toczone pod hasłem:

Aminy biogenne i ich interakcja z hormonami i cytokinami, receptory pośredniczące, ze szczególnym uwzględnieniem receptorów histaminowych H4.

pasek2c70