Raport z XIV konferencji XIV Konferencja

Aminy biogenne i pokrewne związki o wysokiej aktywności biologicznej

 

Adobe Acrobat logo Raport z XIV konferencji

Adobe Acrobat logo Streszczenia wystąpień i program XIV konferencji

Termin i miejsce konferencji:
25-27 października 2012r.
Hotel Ambasador Centrum
Al. Piłsudskiego 29, 90-307 Łódź

Język konferencji: angielski

Obrady toczyły się pod hasłem: Aminy biogenne, ich interakcja z innymi substancjami sygnałowymi, zaangażowane receptory i układy inaktywujące.

pasek2c70