WŁADZE TOWARZYSTWA

Wybrane na kadencję 2018-2022

Prezes

Prof. dr hab. n. biol. Wiesława Agnieszka Fogel

Zakład Biochemii Hormonów, Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Żeligowskiego 7/9, 90-752 Łódź,
e-adres:
wieslawa.agnieszka.fogel@umed.lodz.pl

Vice Prezesi:

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem

Katedra i Zakład Fizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Henryka Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica,
e-adres:
jjochem@poczta.onet.pl

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szukiewicz

Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Pawińskiego 3c,  02-106 Warszawa
e-adres: pathophysiology@wum.edu.pl

Sekretarz:

Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska,

Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
e-adres: barbara.skrzydlo-radomanska@umlub.pl

Skarbnik:

Dr n. med. Anna Stasiak

Zakład Biochemii Hormonów, Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Żeligowskiego 7/9, 90-752 Łódź,
e-adres: 
anna.stasiak@umed.lodz.pl

Członkowie Zarządu:

Prof.dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz

Katedra i Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych,. Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków,
e-adres:
katarzyna.kiec-kononowicz@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk

Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
ul. Chodźki 4a (Collegium Pharmaceuticum), 20-093 Lublin;
e-adres: 
dariusz.matosiuk@umlub.pl

Komisja rewizyjna

Prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek

Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Narcyzów 1, 41-206 Sosnowiec, tel.: +4832364 10 20, fax: +483236410 20, e-adres: 
umazurek@slam.katowice.pl

Dr Dorota Łażewska

Katedra i Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, tel./fax el./fax +48 12 620-55-80, e-adres: dlazewska@cm-uj.krakow.pl

Dr Przemysław Rzodkiewicz

Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Pawińskiego 3c,  02-106 Warszawa, telefon: +48 22 57 20 710, e-adres: przemyslaw@rzodkiewicz.eu