O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Badań nad Histaminą (PTBH) jest stowarzyszeniem naukowym, którego głównym zadaniem jest rozwijanie i pogłębianie badań nad histaminą i innymi niskocząsteczkowymi związkami endogennymi o wysokiej aktywności biologicznej.

W Polsce liczba histaminologów nie jest duża – Towarzystwo liczy 40 członków. PTBH nie jest też stowarzyszeniem zasobnym, jego dochody to głównie składki członków; obecnie składka roczna wynosi 30zł.

Swoje cele realizuje Towarzystwo poprzez wymianę informacji i doświadczeń (wykłady, seminaria, konferencje).

Konferencje naukowe organizowane są przez Polskie Towarzystwo Badań nad Histaminą cyklicznie, ostatnio raz na 2 lata, najczęściej we współpracy z instytucjami naukowymi (Zakład Amin Biogennych PAN, Zakład Biochemii Hormonów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).

Konferencje, są w zasadzie jedynym forum o tak szerokim zakresie wymiany doświadczeń eksperymentalnych i klinicznych nad aminami i pokrewnymi związkami biogennymi. Uczestniczą w nich wybitni specjaliści z kraju i zza granicy.

Od kilku lat obrady odbywają się wyłącznie w języku angielskim i umożliwiają młodym pracownikom naukowym przełamanie pierwszych barier związanych z prezentacją własnych wyników.

pasek2c70